Obres Sostenibles

Sostenibilitat, compromís amb l’entorn.

El respecte de qualsevol activitat constructiva sobre el medi en que vivim, és un element imprescindible per a la cura, manteniment i millora del mateix. És per això que el concepte sostenibilitat, apareix constantment en la gestió de les nostres obres i a qualsevol de les nostres activitats amb una idea molt clara: crear valor i benestar al nostre entorn, així com en els mateixos empleats, als clients i en la societat en general.

Es per això que Garbí Constructors aplica un codi ètic regit per l’obtenció d’uns objectius enfocats en la reducció del impacte ambiental i la integració de totes les obres en el medi o entorn. Així mateix, desenvolupant una política de recursos humans flexible, de motivació del personal i cuidant tots els aspectes de la seguretat i salut d’aquests. Tot això, sempre aplicant uns paràmetres de millora continua dels processos de gestió de l’empresa que ens permetin crear valor afegit al nostre producte i diferenciar-nos de la competència.


El nou codi tècnic de l’edificació (CTE):

Amb la implantació del nou codi tècnic per la edificació (CTE), s’estan aplicant mesures mediambientals tals com la separació de residus, l’estalvi d’aigua o l’aïllament i l’eficiència energètica dels edificis. Tot i que possiblement, l’element de major impacte és la obligació a instal·lar panells solars tèrmics a totes les obres, que cobreixin d’un 30% a un 70% de la demanda d’aigua calenta sanitària de les cases o blocs d’habitatges.

Així doncs i una vegada més, ens considerem compromesos amb un concepte tant important i significatiu com és el de sostenibilitat i és per això que des de Garbí Constructors, dia a dia, treballem en l’execució d’obres més eco-eficients.
Garbí Construccions Maçanet, S.L.    |    Plaça Església 13    |    17412 Maçanet de la Selva (Girona)   |   Telf 972 165 018